Vereinspokalsieger  Luftdruckwaffen   ( 2020 Corona bedingter Ausfall )
              2023
2022
2021 2019
2018 2017 2016 2015 2014
 
Vierer - Pokal  - Schießen     ( 2020 und 2021 Corona bedingter Ausfall )
            2023
2022
2019
2018 2017 2016 2015 2014
 
 Duo-Pokal-Schießen    ( 2021 und  2022 Corona bedingter Ausfall  )
2024
2023
2020
2019 2018